Devils Čadca

Registrácia nového člena

Chcete sa stať naším členom alebo zaregistrovať svoje dieťa? Stačí vyplniť nasledujúcu prihlášku a my sa ozveme!

Základné údaje

Vyplňte základné údaje o členovi. Založíme vám účet do platformy a pošleme pozvánku na uvedený kontaktný e-mail. Registrácia podlieha schváleniu manažmentom, takže odpoveď nemusí prísť hneď.
U členov mladších 16 rokov uveďte kontaktné údaje na zodpovedného zástupcu, ktorý je na dokončenie registrácie potrebný. Vyplnenie ďalších osobných údajov alebo udelenie vyžadovaných súhlasov sa bez neho nezaobíde.
+421

Ďalšie údaje

Údaje z tohto formulára nám slúžia iba na účely spracovania vašej registrácie. V prípade, že by ste sa nakoniec našim členom nestali, údaje zmažeme.
Tento formulár je chránený pomocou Google reCAPTCHA.